สพฐ.ต้อนรับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑0 หลังเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

นางสาวสุชาดา  สภาพงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา  และรองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ต้อนรับและให้ข้อคิดแก่นักเรียนทุนพระราชทาน  ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑0 หลังนักเรียนทุนพระราชทานเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  ตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑0 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.จำนวน ๑๘0 คน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนจำนวน ๑๘0 คน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๒

 

มีแพทย์หญิงวีราณี  เจริญวงศ์ศักดิ์  จากสถาบันราชานุกูล  กรมสุขภาพจิต  เป็นวิทยากร บรรยายด้านการดูแลนักเรียน ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้ดูแลนักเรียนทุน

นักเรียนทุนพระราชทาน  ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑0 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมหาราชวัง​ และมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ