สพม. 36 ร่วมงานชุมนุม ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 พลเอกสุรเชษฐ ไชยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานชุมนุม ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดิ์ดี เทิดไทองค์ราชัน (ภาคเหนือ )”   ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  พร้อมด้วย ลูกเสือ-เนตรนารี 17 จังหวัดภาคเหนือ และลูกเสือในกลุ่มอาเซียน เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ข่าว

+