ผอ.สพม. 36 เป็นประธานเปิดงาน “สถาบันการศึกษาที่ปลอดภัย เป็นมิตร และเท่าเทียมสำหรับทุกคน”

วันที่ 3 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 น.  นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36   เป็นประธานเปิดงาน “สถาบันการศึกษาที่ปลอดภัย เป็นมิตร และเท่าเทียมสำหรับทุกคน” ณ  ห้องประชุมเบญจรงค์   โรงแรมพะเยาเกร์ทเวย์  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว