ครูโรงเรียนสันติรีวิทยาคม สพม.36 ได้รับรางวัล ”ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562

วันที่ 25  พฤษภาคม  2562  นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้ารับรางวัล  ”ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562  จากทุนการกุศลสมเด็จย่า  โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ณ  มูลนิธิ พอ. สว. /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว