.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมโครงการ “ผอ.เขต พบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562” 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมโครงการ “ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2562”  เพื่อชี้แจงผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2561   นโยบาย   เป้าหมาย   กลยุทธ์ แนวทางการจัดการศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2562  ตลอดจนความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและอื่น ๆ  ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ภายในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ /กุดตุ้มลาดใหญ่และโพนทองห้วยบง   อำเภอเมืองชัยภูมิ   จำนวน  301  คน  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ   เขต 1  เป็นประธานเปิดฯ ในวันที่  4   มิถุนายน  2562   ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ