สพป.ยะลา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอธารโต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอธารโตอำเภอธารโต จังหวัดยะลา  ในส่วนของอำเภอเบตง ได้มอบหมายให้ นายวัชระ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาเป็นตัวแทนนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าหอนาฬิกาเมืองเบตง เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาโดยมี พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธี

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 08.30 น. ก็ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธารโต ส่วนอำเภอเบตงได้มอบหมายให้สมนึก หนูแทน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์และนายวัชระ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

และในเวลา 10.00 น. บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองเบตง เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำของอำเภอเบตง และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีพ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวนำคำปฎิญาณ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกัน ซึ่งมีข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ชุดจิตอาสาเข้าร่วมจำนวนมาก ณ บริเวณสะพานชุมชนส่วนผัก หลังบ้านพักนายอำเภอ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นอกจากนี้ เวลา 17.30 น. นายสมนึก หนูแทน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้รับมอบหมายจากนายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีพันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถื่น และประชาชนชาวเบตง เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/พิมพ์ชนก เลขานุการ ภาพ