สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายเลขาธิการ กพฐ.

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายสุเทพ ชิตยวงศ์) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ    เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang