ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายโรจนะ กฤษเจริญ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์นิติพันธ์ สระภักดิ์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนกีฬา รองศาสตราจารย์ ดร.เอก เกิดเต็มภูมิ คณาจารย์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต สุพรรณบุรี ได้ไปตรวจประเมิน นายจิรัฎฐ์ พิพัฒน์ภัทรกุล ตำแหน่งวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต เพื่อขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานการสอน สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ และมี นายจารึก ทองเพชร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ประธานมูลนิธิกตเวทิตา อนุบาลวัดพระโต 70 ปี พร้อมด้วย นายนิโรจน์ ธรรมรส กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว