สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 23/2562

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางจรรยารักษ์ นิลเอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสุทิสา วงณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเข้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 23/2562 ณ ห้องคอนเฟอเรนส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรฺ์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎรฺ์ธานี เขต 2