สพม.37 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

++++นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยรอง ผอ. สพม. 37 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดทำรายงานข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นนโยบาย สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม3 สพม.37