250562เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ (1)

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1