250562เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ (3)

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1