ผอ.เขต พบเพื่อนครู (รุ่นที่ 2) ปีการศึกษา 2562 

วันที่  5 มิถุนายน 2562  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พบปะ และมอบนโยบายการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562    แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยต้อนนาฝาย /บ้านเล่านาเสียวและมอหินขาว  พื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ  จำนวน  292  คน   ตามโครงการ “ ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2562” (รุ่นที่ 2) โดยมีคณะรอง ผองสพป.ชัยภูมิ เขต 1 / ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์สพป.ชัยภูมิ    ร่วมพบปะรวมทั้งชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและอื่น ๆ ด้วย