สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 23 /2562

วันที่  5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 23/2562 โดยมีนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.ดำเนินรายการ ในการรับนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3