สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล(video Conference System) ชี้แจงทำความเข้าใจกับ ผอ.สพท.เกี่ยวกับการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ.(Cluster)

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล(video Conference System) รับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจกับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster)  ในการคัดเลือกประธานฯ และคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพฐ.ร่วมดำเนินรายการ