สพป.ชัยนาท ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยกการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562  นางทัศณี แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยกการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 สพป.ชัยนาท