สพป.ชัยนาท ร่วมประชุม VDO Conference เรื่องการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 5 มิถุนายน  2562 เวลา 11.00 น. นางทัศณี แก้วทอง พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ชัยนาท และ ผอ.กลุ่ม ร่วมประชุม VDO Conference โดย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม  ได้มอบนโยบาย เรื่องการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมเกษมสุข  สพป.ชัยนาท