สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมทางไกล เรื่อง บทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย นางรพีพร ปรุงสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่  ร่วมประชุมทางไกล เรื่อง บทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ  เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท