โรงเรียนบ้านเหมืองง่า สพป.เชียงราย เขต 2 รับมอบสีทาอาคารเรียน จากบริษัท TOA Paint ประเทศไทย จำกัด

นายบุญศรี กันทาทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองง่า ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย รับมอบสีทาอาคารเรียน จำนวน 30 ถัง จากบริษัท TOA Paint ประเทศไทย จำกัด โดยมีนายธาดา ยาวังเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองง่า ร่วมรับมอบ เพื่อพัฒนาปรับปรุงความสวยงามของอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ CR2ACT ของ สพป.เชียงราย 2 ต่อไป เมือวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

เว็บไซต์โรงเรียน