ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานเปิดการอบรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 กุดเชียงหมี-สามัคคี ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 กุดเชียงหมี-สามัคคี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายฉลอง เมืองพิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 15 กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหวาย อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ ท่าน ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  ได้มอบนโยบาย ดังนี้

1.สอนให้ลูกนักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ จิตอาสา ทำคุณประโยชน์ให้บ้าน ชุมชน สังคม

  1. การฝึกคนอื่นซึ่งหมายถึงลูกนักเรียน ตนเองซึ่งหมายถึงคุณครู จะต้อง

– ทำให้เป็น ทำให้ได้

– ทำให้เขาดู

– ทำให้เขาเห็น

– คอยให้กำลังใจ

– ปล่อยให้เขาทำเอง

  1. สอนให้ลูกนักเรียนรู้จักคำว่า “บุญ” คือ 1) ทำบุญ 2) ละบาป 3) ทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์
  2. ครูคือต้นแบบ จึงต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)