สพป.พิษณุโลก เขต 2 ติวเข้าครูผู้ช่วย 225 คน สู่ครูมืออาชีพ

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด มอบนโยบายแก่ครูผู้ช่วย 225 คน ในการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 1 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมเป็นครูมืออาชีพ และเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2