รอง ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมและประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วยนางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่แจ่มและเข้าร่วมการประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ครั้งที่ 1 /2562 ของโรงเรียนแม่แจ่ม โดยมีนายปัณณทัต อิ่นคำปลัดอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เกษตรอำเภอแม่แจ่ม ผู้แทน กศน.อำเภอแม่แจ่ม และคณะผู้บริหารโรงเรียนแม่แจ่ม ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่มได้กล่าวต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนต่อที่ประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร อาคารเชียงแสน โรงเรียนแม่แจ่ม
ภาพ/ข่าว :งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแม่แจ่ม