เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทุกภัย วาตภัย และดินถล่ม

หนังสือ ศธ 04001/ ว3548 เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และรายละเอียดดังเอกสาร เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทุกภัย วาตภัย และดินถล่ม