ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ทางการศึกษาในระดับพื้นที่ที่มีศรัทธาต่อศักยภาพนักเรียนและครู สถานศึกษามีคุณภาพ สามารถดูแลนักเรียน และพัฒนาทักษะของนักเรียนให้เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในการนี้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานกรรมการ มอบหมายให้ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยมีศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทั้ง 3 จังหวัด และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี