สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางจรรยารักษ์ นิลเอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามกรอบแนวทางฯ โดยอำเภอพุนพินได้กำหนดพื้นที่บริเวณริมน้ำวัดจันทร์ประดิษฐาราม ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2562   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในการนี้้ได้ทำการปล่อยพันธ์ุปลาลงในคลองพุมดวง จำนวน 200,000 ตัว ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2