สพป.ลำพูน เขต 2 มอบทุนการศึกษา โครงการ “เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้”

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ มอบทุนการศึกษาโครงการ”เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้” เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากความร่วมมือของบริษัทยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ บริษัทลาซาด้า จำกัด มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้กับด.ญ.แสงดาว ธารารื่นเริง นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562