สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับมอบห้อมสมุด

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานการรับมอบห้อมสมุด ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างห้องสมุดให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ อ.ชาติตระการ

ปาริชาติ ทองแท้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ปาริชาติ ทองแท้