ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562  ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ อำเภอพรรนานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อออกติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู  ในการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ โดยการนำของ นางสาวเบญญา สัพโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหินฯ ……ชุลีพร/ภาพ/ข่าว