สพป.ชัยนาท ร่วมต้อนรับ รองเลขาธิการ กพฐ.

วันที่ 7 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. นางทัศณี แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมต้อนรับ ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ภาคกลาง ตอนกลาง ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท