สพป.ชัยนาท ร่วมงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม พร้อมด้วยนางทัศณี แก้วทอง ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี โดย นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน