สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่  7  มิถุนายน  2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2  จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ  และเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน  ซึ่งนายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ. สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุม  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2