สพป.พิษณุโลก เขต 2 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านพักประสบอัคคีภัย

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทีมเฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน มอบเงินช่วยเหลือ และเครื่องอุปโภค บริโภค ซึ่งได้รับจากการบริจาค แก่ครอบครัว ด.ช.อภิชาญชัย โพธิ์ทอง นักเรียนชั้น ป.2 ด.ช.เทพไท โพธิ์ทอง นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านวังสาร ซึ่งบ้านพักประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562