สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมมอบนโยบายการจัดการศึกษาครูอำเภอเนินสง่า ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูอำเภอเนินสง่า ประจำปีการศึกษา 2562 และบรรยายพิเศษในการมอบนโยบายการจัดการศึกษา โดยมีนายมีเดช คุณอุตส่าห์ ผอ.โรงเรียนรังงามวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเนินสง่าได้รับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ มีทักษะและเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อให้โรงเรียนทุกโรง มีแนวทางและสามารถจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ได้สอดคล้องกับการประเมินภายนอก จาก สมศ.ในรอบที่ 4 วิทยากร จากคณะศึกษานิเทศก์ และนางสุภิญญา  กัญญาสาย ครูโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.จัตุรัส ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดอำเภอเนินสง่า จำนวน 200 คน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)