สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการเพื่อความสำเร็จตามนโยบาย”

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมให้การต้อนรับนายภัญญู  ภูริศรี  ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1  พร้อมด้วยนายพรชัย  โพคันโย  ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  และคณะบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 2  ซึ่งเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการเพื่อความสำเร็จตามนโยบาย สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในวันที่ 7  มิถุนายน 2562   ณ ห้องประชุม 1  และหอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   เพื่อให้ผู้ศึกษาดูงานได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ พัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์เสมอ