สพป.ชัยนาท จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8 มิถุนายน 2562  >>> ดร.ลออ วิลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย  ปีงบประมาณ 2562  หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย อบรมระหว่างวันที่ 8 -9  มิ.ย. 2562 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา  สพป.ชัยนาท