ผอ.สพป.ชัยนาท เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหารและครู ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ภาคกลาง

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย นางทัศณี  แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหารและครู ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ภาคกลาง ตอนกลาง ณ ห้องประชุมดอกบัว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท