สพป.น่าน เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2