ศิษย์เก่าบึงตะโกน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

เมื่อ 9 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1)ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งในวันนี้มีคณะศิษย์เก่าของโรงเรียนมา มอบทุนการศึกษา ทุนพัฒนาโรงเรียน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ผู้ปกครอง โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี