นักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง เข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสั้น จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง  ทีมงาน BPS Film  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  เข้ารับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดหนังสั้น  “ภัยการค้ามนุษย์”  ในงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์  ประจำปี 2562  กองต่อต้านการค้ามนุษย์  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จากนายกรัฐมนตรี  พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมเซ็นทรา  บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ   จากผลงานแคหนังสั้นเรื่อง  “แค่หลับตา”  อำนวยการสร้างโดย  นายจำนงค์  เพียกขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปรง