การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 25 เขต ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนีและห้องประชุมโรงแรมตักสิลาจังหวัดมหาสารคาม

 

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)