สพม.37 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2562

++++วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37 นายทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์ รอง ผอ. สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562 กิจกรรมการแข่งขัน รอบรู้วรรณคดี ตอนนิราศของสุนทรภู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป