ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการ PLC ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 (กุดชุม-คำน้ำสร้าง)

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการ PLC ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 (กุดชุม-คำน้ำสร้าง) พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีนายชำนาญ สุรินาม ผอ.โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 1 กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)