ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา 6 หน่วยงาน

วันที่ 10 มิถุนายน  2562 เวลา 11.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  36  เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม       ในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา 6 หน่วยงาน (สพม.36+ สพป.เชียงราย เขต 1-4 และ ศธจ.เชียงราย)  เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี  ณ  ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย นายประจักษ์  สีหราช  รองผู้อำนวยการสำนังกานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึฏษา เขต 36  นายประถม  เชื้อหมอ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย  เขต 1  และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 – 4 ,  และศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม   โดยในที่ประชุม  มีมติให้จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา 6 หน่วยงาน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562  ณ สนามซ้อมสิงห์  สเตเดียม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ-ข่าว