สพม.36 ร่วมกับ สหวิทยาเขตเบญจมิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 7 มิถุนายน  2562 เวลา 13.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ร่วมกับ สหวิทยาเขตเบญจมิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เข้าร่วมกิจกรรม ณ พุทธมนฑลสมโภช 700 ปี เมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว