ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พบเพื่อนครู

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.เจริญ ราชโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบเพื่อนครู  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 2,11 และ 12  อำเภอนิคมน้ำอูน และอำเภอส่องดาว  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี เพื่อมอบข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลคะแนน O Net สูง  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้กำลังใจข้าราชการครูที่บรรจุใหม่และผู้ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2562 นี้   และเวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปพบเพื่อนครู  ที่อำเภอวาริชภูมิ  ณ โรงเรียนบ้านตาดภูวง  จังหวัดสกลนคร โดยมีศูนย์เครือข่ายที่  9 และ 10 เข้าร่วมประชุม  …ชุลีพร/ภาพ/ข่าว