ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนเหล็ก และโรงเรียนบ้านท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี

ในการนี้ ดร.สุชาติ กลัดสุข ได้พบผู้บริหารโรงเรียน และเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนเพื่อติดตามนโยบายของ สพฐ.และ สพป.ในด้านห้องเรียนคุณภาพ การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น การท่องอาขยาน การท่องสูตรคูณ อีกทั้งสอบถามความต้องการจำเป็นของโรงเรียน