ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พบเพื่อนครู

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. ดร.เจริญ ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบเพื่อนครู ผู้บริหาร ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2,11,12 (อ.นิคมน้ำอูนและ อ.ส่องดาว)  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี เพื่อมอบข้อราชการและแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ และมอบเกียรติบัตรให้ผู้บริหาร ครู โรงเรียนที่มีผลคะแนน O NET สูง พร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูที่บรรจะใหม่ และผู้ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2562 และ ในเวลา 13.00 น. พบเพื่อนครูศูนย์เครือข่ายที่ 9,10 (อำเภอวาริชภูมิ)  ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านตาดภูวง…ชุลีพร/ข่าว