สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่

ผู้บริหาร   คณะ ครูและนักเรียนในชั้นเรียน   เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พร้อมให้คำแนะนำ

ในวันที่ 10  มิถุนายน 2562    ณ  โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ อ.เมืองชัยภูมิ