สพม.19 สานต่อนโยบายตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริง (มีคลิป)

นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เคยมอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการเกี่ยวกับการายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวต้นจริงในห้องเรียน  โดยการตรวจนับจำนวนนักเรียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  https://www.obec.go.th/archives/30662

“ในปี 2562 นี้ทาง สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู)  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรายงานมูลจำนวนนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) วันที่ 10 มิถุนายน  2562 เพื่อขอรับเงินงบประมาณอุดหนุนรายบุคคล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ที่เป็นความจริง  จึงได้มอบนโยบายให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทำการตรวจนับจำนวนนักเรียน ตามแนวทางของ สพฐ.ที่เคยให้ไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมกันทุกโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน  2562 และให้บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  Data Management Center (DMC) ก่อนเวลา 13.00 น. พร้อมรายงานข้อมูลการตรวจนับจำนวนนักเรียนมายัง สพม.19  ภายในวันที่ 13 มิถุนายน  2562 อีกทางหนึ่งด้วย” นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ กล่าว

………………………………………..

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2812705805422814&__xts__%5B0%5D=68.ARCYhHmu1LbnyxT57Drtczz92ndgUNApzcW5MoF9jm2zP4QFoobxvZq1uE4fNmUTRyH59Vy61XU_J2sA1FEjqmvsYT7XNuCu3HyUrE07Hmho1VI6UxMJ5H37Pue-F8ZdwZVxDwjAT6azk4QSUue4PIvMOfCre_YgvdSo6Uzhpw8sxNWD6gU-sv7zOQC_GV2NlgaWTx0QVHITta2g4-Slt5KktHfu-66BJzpvflA8npC75I90rPWb5MFylm1iIkoGhTxC-xhfvDfdihQqfAunUZysd-YicaLkfEjEbFVlUwt5J3LRKgxpx9TZHqHQyY5G7e-pHWj9nA2jRcbK2gupXhlW8F64NM1WN1C-vopWLftpSVBICC0s9JXi669lqWYKDU4CMuhyjbdMzxxl42TcUM2n3ZQQbDr0T_Q4GbpKeTeaosoIU3WwIZap7gKLShz6MbQBKwrL7nGJ1KO8gJdp&__tn__=-UC-R