สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบผลไม้ให้กำลังใจนิสิตออกค่ายสร้างสนามกีฬาให้เด็กนักเรียนพันชนะ

วันที่  4  มิ.ย.  62  ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   พร้อมคณะ  นำผลไม้มามอบเพื่อเป็นกำลังใจให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่ออกค่ายสร้างสนามกีฬาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพันชนะ   ในโครงการ “ค่ายรวมน้ำใจแบ่งปันความสัมพันธ์ฯ”   ณ โรงเรียนบ้านพันชนะ   โดยนายนิคม  คมพิทยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ